Luns, 20 de Abril - Aula de Graos

16:45 Inauguración


17:00 - 18:30 Software libre para a docéncia, Trisquel Edu
Rubén Rodríguez Pérez (GNU España)
A charla consistirá en duas partes, na primeira exporei a necesidade de empregar software libre na formación, e os motivos polos que a comunidade do software libre debe de guiar os seus esforzos cara os centros educativos e a comunidade docente. Na segunda parte, máis pratica, falarei de Trisquel Edu coma ferramenta para afrontar estes esforzos, mostrando as utilidades que aporta, coma o sistema de clientes lixeiros ou o software de xestión de aulas, entre outros. Para rematar, farei un breve resumo dos outros proxectos nos que estamos a traballar (e para os que se precisan hackers!), e rolda de preguntas.


18:30 - 19:30 Obradoiro básico de programación de robots de RealTimeBattle
Teodoro Díaz e Sergio Padín
Neste obradoiro explicarase como se desenvolve un robot de RealTimeBattle, con fin de que quen o desexe participe no torneo.


Martes, 21 de Abril - Aula de Graos

12:30 - 13:30 Edición de partituras con Software Libre
Alejo Pacín Jul
Musix, denemo, NtEd, RoseGarden
->presentación: odp


16:30 - 17:30 Introducción a GIS. GIS y software libre
Adrián Eiris Torres (Cartolab)
->presentación: odp pdf


17:45 - 18:45 Adaptación de SIG Libre para la mejora de rendimiento de tareas cartográficas
Gonzálo Martínez Crespo(CartoLab)
->presentación: odp pdf


19:00 - 20:00 Introducción a los servicios OpenGIS
Francisco J. Tsao Santín
->presentación: pdf


Mércores, 22 de Abril - Aula de Graos

12:00 - 13:30 Introducción á linguaxe de programación Python
José Millán Soto
A linguaxe de programación Python é unha linguaxe de moi alto nivel coa que é moi sinxelo facer grandes programas. Nesta charla mostrarase a súa sintaxe básica e uns cantos exemplos que permitan comprender esta linguaxe tan potente. Finalmente, falarase brevemente do futuro da linguaxe.


17:00 - 18:45 Debian: Presentación do proxecto e obradoiro de instalación
Santiago García Mantiñán


19:00 - 20:15 Documentación de alta calidade con LaTeX
Mauro Silvosa e Emilio J. Padrón
Con esta charla preténdese:

  • Transmitir as vantaxes de LaTeX coma sistema de edición de documentos de alta calidade.
  • Proporcionar un punto de partida mediante plantillas e esqueletes predefinidos para a elaboración dos documentos máis importantes.
  • Facilitar ó interesado unha aproximación libre de prexuízos a LaTeX coa intención de que el mesmo o probe e o xulgue.
Esta charla acompáñase dun conxunto de plantillas e esqueletos para os documentos máis importantes da vida académica e post-académica que farán máis sinxela a creación dos primeiros documentos de alta calidade por parte do usuario empregando LaTeX e LaTeX Beamer. Podes atopar todo o material da charla na páxina do proxecto GPUL-LaTeX


Xoves, 23 de Abril - Aula de Graos

11:30 - 12:30 O proceso de migración a software libre de Enxeñería Sen Fronteiras Coruña
Francisco J. Tsao Santín
Nesta charla contarase como foi o proceso de cambio dos sistemas informáticos na oficina coruñesa de Enxeñería Sen Fronteiras, do emprego dunha plataforma e software privativo ó emprego de software libre.
->presentación: pdf


12:40 - 14:00 Entornos de escritorio actuais en entornos GNU/Linux
Alejo Pacín Jul y Diego Fernández Perdomo


Na tarde as charlas móvense á Aula 3.4

17:30 - 18:30 Inet4all: Compartindo o noso acceso a Internet
Santiago García Mantiñán
Comentaremos cómo compartir o noso acceso a Internet con Linux limitando o ancho de banda para que os posibeis usuarios non poidan abusar da nosa xenerosidade.


18:45 - 20:00 Torneo RTB
Teodoro Díaz
Prepara o teu robot letal e participa neste concurso para gañar un asombroso premio de 60 EUR en material informático. Máis info.